Kaza Tespit Tutanağı ve Kaza Kusur Oranları

 

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Kaza Tespit Tutanağı, maddi hasarlı trafik kazasına karışan araç sürücülerinin sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan kaza konusunda anlaşarak aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

1 Nisan 2008 tarihinden beri uygulanan bu sistem sadece maddi hasarlı kazalar için geçerli olup trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

Kaza tespit tutanağı ve kusur oranını sorgulamak için Tıklayınız

 

KAZA TESPİT TUTANAĞI VE KUSUR ORANLARI HAKKINDA

Kaza sonrası kazaya karışan tarafların doldurduğu Kaza Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan herbir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.

3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

Dosya sonuçlandıktan sonra sigortalılara, dosyanın sonuçlandığına dair cep telefonu ya da e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır (Tutanak üzerinde her iki bilgi de mevcut ise hem e-posta hem de SMS ile bilgilendirme yapılır).

 

TRAFİK KAZASI KUSUR ORANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sonuçlanan kusur oranlarına itiraz etmek isteyen sigortalılar, yeni ek belgeler (Fotoğraf, kamera kaydı vb) ile birlikte 2 gün içerisinde sigorta şirketine başvurabilecektir. 2 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, kaza yapan iki aracın da trafik sigorta şirketi aynı ise sigortalı, http://www.sbm.org.tr adresindeki “Online İşlemler Menüsü” altındaki “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” adımından şirketin vermiş olduğu karara uygulama üzerinden itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

 

Örnek Kaza tespit tutanağı için Tıklayınız

Boş kaza tespit tutanağı indirmek ve kopya almak için Tıklayınız